26 listopada odbyły się kolejne zajęcia z serii wykładów, które prowadził dr hab. Tomasz Cieślak – Sokołowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na początku zostaliśmy zaproszeni na Wydział Polonistyczny UJ na obchody jubileuszu „Dekady Literackiej”, które odbędą się w grudniu.

Więcej…

Cały ubiegły tydzień w „Wyspianie” to czas na promocję postaw przedsiębiorczych. Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości licealiści uczestniczyli w licznych przedsięwzięciach, które miały na celu promocję świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Służył temu m. in. wyjazd  uczniów klas drugich na wykłady do Wyższej Szkoły Europejskiej im. Józefa Tischnera w Krakowie. Prowadzący prelekcję Sebastian Kolisz (Dyrektor Zarządzający Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości w Krakowie) pokazał uczniom, jak bardzo opłacalne jest bycie twórcą własnego biznesu. Podczas kolejnego wykładu podstawowym pytaniem, na które próbowano odpowiedzieć, było to, czy warto studiować, aby znaleźć się na rynku pracy. Zdaniem prowadzącego najistotniejsze nie jest sam fakt studiowania, ale to, jak się studiuje. Dyrektor Kolisz uświadomił słuchaczom, jak ważne mogą być zawarte wtedy znajomości, a także odbyte szkolenia i praktyki. Niewątpliwie to, co usłyszeli uczniowie podczas tych wykładów, przyda się im w poszukiwaniu właściwej drogi zawodowej.

Także uczniowie klas pierwszych poszerzyli swoją wiedzę z przedsiębiorczości, bowiem w poniedziałek mieli okazję uczestniczyć w konkursie "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Aby osiągnąć dobry wynik, musieli wcześniej dowiedzieć się, jakie rodzaje świadczeń przysługują osobom ubezpieczonym, w jaki sposób zabezpieczyć sobie finansowo czas na emeryturze czy jakie składki powinien płacić przedsiębiorca. Najlepiej w tym konkursie spisali się: Sebastian Bryzek z Ihg, Małgorzata Janeczko z Im oraz Monika Blarowska z Im.

Wtorek 17 listopada to był dzień debaty oksfordzkiej. Uczniowie klasy III m rozważali, czy warto jest prowadzić własną firmę. Zwolennicy tej tezy podawali liczne argumenty mające przekonać słuchaczy do przyznania im racji. Wśród wymienionych korzyści podkreślano możliwość samorozwoju i realizacji ambicji, sterowania własną teraźniejszością i przyszłością, osiągania ponadprzeciętnych zysków. Z kolei ich oponenci podnosili kwestię sporego ryzyka przy prowadzeniu własnej firmy, ogromnej odpowiedzialności za siebie i pracowników oraz wynikającego stąd stresu będącego często przyczyną poważnych chorób. Zwrócili również uwagę na fakt, że zatrudniając się jako pracownik najemny, także ma się możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Każda z dziesięciu wypowiedzi uczestników dyskusji poparta była wynikami badań naukowych, co podkreślało trafność wypowiadanych opinii.

Po dyskusji głos zabrali zaproszeni goście - eksperci, którymi byli specjaliści z Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu oraz młodzi przedsiębiorcy znający omawianą problematykę „od kuchni”. Kolejno wypowiadali się: współwłaściciel firmy „Bobrek” pan Paweł Kleszcz, prezes firmy „Amocarat” pani Agnieszka Szpila, reprezentujący spółkę „Elfa” pan Maciej Piróg oraz współwłaściciel firmy „Nessi Sportwear” pan Wojciech Izbicki. Każda z tych wypowiedzi rzucała nowe światło na omawiany problem i pozwalała na poznanie różnych wizji prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Każdy z biznesmenów zgadzał się z tezą, że warto prowadzić własną firmę, chociaż każdy eksponował nieco inne aspekty bycia właścicielem. Również panie Danuta Szlagor i Ewa Królicka z Urzędu Pracy w Oświęcimiu zachęcały młodzież do wszechstronnego spojrzenia na możliwość prowadzenia firmy, w czym pomóc mogę fundusze przeznaczane przez PUP na ten właśnie cel.

Niewątpliwie głosy ekspertów ostatecznie zdecydowały, że publiczność uczestnicząca w debacie w większości opowiedziała się po stronie tezy, czyli uznała, że warto jest prowadzić własną firmę.

Całą debatę można obejrzeć na stronie www.youtube.com/watch?v=l5XFtGU5CC4

Kontynuacją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest komputerowa gra symulacyjna "Przedsiębiorstwo usługowe na rynku". Uczestniczą w niej uczniowie klas: Im, I hg, I p oraz II pg. Ich zadaniem jest takie podejmowanie decyzji, aby prowadzone przez nich firmy osiągały jak największe zyski. Gra ciągle się toczy, więc nie możemy jeszcze powiedzieć, kto w niej wygrał, ale tak naprawdę zwycięzcami są wszyscy jej uczestnicy. Posiądą bowiem oni wiedzę i umiejętności, które pomogą im w kształtowaniu swoich osobowości - osobowości ludzi przedsiębiorczych. Bo takie jest właśnie założenie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Rada Rodziców organizuje słodki kiermasz andrzejkowy, który odbędzie się 26.11.2015 r. na popołudniowym spotkaniu z rodzicami.

Zebrane fundusze będą przeznaczone na remont i wyposażenie świetlicy, która powstaje w naszej szkole. Zbliża się zima dlatego pragniemy, aby powstał kącik, w którym nasza młodzież będzie mogła zaczekać na autobus, przygotować wspólny projekt lub po prostu porozmawiać z przyjaciółmi.

Te wspaniałe domowe ciasta będą rozprowadzane wśród rodziców i nauczycieli jako cegiełki po 10 zł. Serdecznie zachęcamy do zakupu.

Przewodnicząca Rady Rodziców

20 listopada 2015 r. wraz z liczną grupą licealistów z naszej szkoły oraz opiekunami – p. prof. J. Szlachetko, p. prof. B. Wadowską i p. prof. M. Olejarz- wybraliśmy się na spektakl do krakowskiego Teatru ,,Bagatela’’ im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Więcej…

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbył się w naszej szkole pierwszy etap konkursu "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych. Oprócz względnie łatwych pytań (np. o obowiązujący w Polsce powszechny wiek emerytalny czy wysokość zasiłków) były też takie, które wymagały głębszej wiedzy (np. o wysokość i terminy składek przedsiębiorców). Najlepiej z testem poradzili sobie: Sebastian Bryzek z klasy I hg, Małgorzata Janeczko z I m oraz Monika Blarowska z I m.
Gratulujemy zwycięzcom.