Kandydatom do liceum oferujemy cztery profile klas:

- matematyczno - fizyczną z rozszerzonym językiem angielskim, matematyką i fizyką,
- matematyczno - geograficzną z rozszerzoną matematyką, geografią, językiem angielskim lub     hiszpańskim,
- biologiczno - chemiczną z rozszerzoną biologią i chemią i zwiększoną liczbą godzin z matematyki,
- humanistyczną z rozszerzonym językiem polskim, historią, wiedzą o społeczeństwie ze zwiększoną liczbą godzin z języka angielskiego.


Wyspian to gwarancja sukcesu w dorosłym życiu.

Zapraszamy
Ja, to sobie śpiewam, żyję ...” Cypriana Norwida dialog z życiem.

Więcej…

Przyłącz się do akcji bicia rekordu w Nordic Walkingu z Guinness World Records i przy okazji zdobądź bilet na koncert LFO, z udziałem m.in. słynnej grupy UB40!

link

Uczniowie, którzy wpisali się na listę chętnych proszeni są o potwierdzenie udziału u nauczycieli wychowania-fizycznego.

30 kwietnia br. zostały zorganizowane szkolne symulacje wyborów. Całą akcję prowadziły uczennice klasy IIhg pod opieką p. Anny Zielonki. Uczniowie i uczennice głosowali na kandydatów i kandydatki na Prezydenta RP. Dzięki temu młodzież mogła wyrazić własne zdanie, a także poznać mechanizmy wyborcze i formę głosowania. W akcji wzięło udział 227 uczniów naszej szkoły. Zgodnie z regulaminem akcji „Młodzi głosują” wyniki wyborów zostaną ogłoszone w szkole po 10 maja.