Bez pracy nie ma kołaczy! To staropolskie porzekadło znajduje potwierdzenie w ogłoszonych wynikach egzaminów maturalnych absolwentów Wyspiana. Pracowali na nie wszyscy: uczniowie i nauczyciele. Mozolny trud został jednak nagrodzony. W tym roku szkoła znów odnotowała wysokie wyniki egzaminacyjne ze wszystkich przedmiotów maturalnych!

Więcej…

Wykaz podręczników do klasy I gimnazjum rok 2014-2017
Wykaz podręczników do klas I liceum rok szkolny 2014/2015
Wykaz podręczników do klas II  i III liceum

Podręczniki do nauki języków obcych zostaną zakupione w miesiącu wrześniu.
Kiermasz używanych podręczników odbędzie się w początkowych dniach września 2014
Wykaz podręczników dla pozostałych klas znajduję się w zakładce oficjalne->oficjalne dokumenty

W środę Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014.

W tym roku uczniowie pisali go w dniach 23, 24 i 25 kwietnia. Po prawie dwumiesięcznym oczekiwaniu dowiedzieli się, jak zostały ocenione ich prace w każdej części: humanistycznej, matematyczno- przyrodniczej oraz z języków obcych. Zaprezentowane przez CKE wyniki pokazują, że wśród małopolskich gimnazjalistów do najlepszych należą uczniowie Powiatowego Gimnazjum w Kętach. Z każdego egzaminu osiągnęli oni średni wynik znacząco wyższy od  tego osiągniętego w województwie, powiecie czy gminie. I tak z języka polskiego średnia województwa małopolskiego wynosi 71%, powiatu oświęcimskiego 73%, gminy Kęty 73 %, zaś gimnazjaliści „Wyspiana”  zdobyli aż 84 % wszystkich punktów. Także osiągnięcia z historii i wiedzy o społeczeństwie są bardzo dobre, bowiem gimnazjaliści osiągnęli wynik 73%  przy 61% w województwie. Na uwagę zasługują także dane dotyczące matematyki, której ogólnopolskie wyniki nie sięgnęły nawet 50%. Na tym tle wynik 71% uczniów Wyspiana musi budzić respekt – jest to ponad 20% więcej niż w całej Polsce! Także z języka angielskiego i niemieckiego ta różnica sięga kilkudziesięciu procent, szczególnie na poziomie rozszerzonym (angielski 29 %, zaś niemiecki 46%).

Więcej…

Nawiązując do swoich doświadczeń podczas Festiwalu Nauki, we wtorkowe popołudnie uczniowie „Wyspiana” ponownie weszli w rolę naukowców. Tym razem ich dokonania mogli obejrzeć goście spoza PZ nr 11, gdyż impreza miała charakter otwarty.

Więcej…

Z radością pragniemy poinformować, że za zgodą Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu nasza szkoła rozszerza swoją ofertę edukacyjną do klas pierwszych liceum!

Dotychczasowa propozycja rekrutacyjna obejmowała cztery profile: matematyczno-fizyczny, matematyczno-geograficzny, biologiczno-chemiczny oraz humanistyczny.

Obecny profil matematyczno-geograficzny zostanie połączony z przyrodniczym, co uczniom zainteresowanym biologią i chemią pozwoli realizować te przedmioty na poziomie rozszerzonym. Z kolei uczniowie, którzy zdecydowali się na profil matematyczno-geograficzny, będą nadal mieli w tej klasie możliwość uczenia się matematyki i geografii również na poziomie rozszerzonym.

Więcej…