9 lutego w obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły – tym razem kolorowo, radośnie i z ludowym przytupem.


 

Więcej…

31 stycznia uczniowie naszego liceum (z klas: IIp, Ih, Ip) pod opieką profesorów: Jolanty Szlachetko, Bernardy Wadowskiej i Magdaleny Olejarz już po raz kolejny odwiedzili Krakowski Teatr Scenę STU. Tym razem obejrzeli spektakl na podstawie powieści Jerzego Pilcha Inne Rozkosze. Świetnie przygotowany scenariusz, gra aktorska na wysokim poziomie i rewelacyjnie uchwycony klimat książki sprawiły, że był to bez wątpienia fenomenalnie spędzony czas z kulturą.

Więcej…

Pytania (3,4)

Odpowiedzi proszę składać do biblioteki szkolnej do 28 lutego 2018 r.

Więcej…

18 stycznia uczniowie klas humanistycznych naszego liceum już po raz kolejny mieli okazję wziąć udział w wykładzie zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Tym razem temat przewodni prelekcji brzmiał: ,,Odpowiedzialność młodego człowieka za czyny zabronione”.
Pierwszą część wykładu poprowadził mgr Andrzej Kegel, który od 2015r. pełni funkcję dyrektora jednego z najnowocześniejszych zakładów resocjalizacyjnych dla młodzieży w Pszczynie. Do takiego ośrodka trafiają osoby między 13 a 21 rokiem życia, które popełniły przestępstwo kwalifikowane.

Dowiedzieliśmy się, jak odróżniać małoletniego od młodocianego czy pełnoletniego oraz w jakim stopniu każdy z nich odpowiedzialny jest przed prawem. Osobą niepełnoletnią człowiek jest do 13 roku życia, a wszelką odpowiedzialność ponoszą jego opiekunowie prawni. Od 13 roku życia człowiek ponosi już odpowiedzialność za swoje czyny.

Co ciekawe, człowiek może zostać skazany na karę więzienia już od 15 roku życia za najpoważniejsze przestępstwa, jednak nie może on dostać najwyższego wyroku, czyli dożywocia. Dowiedzieliśmy się także, jakie są najczęstsze przestępstwa popełniane przez młodych oraz jakie kary grożą za ich popełnienie. Drugą część wykładu poprowadziła pani kpt. Irena Ruchała, pracownik Straży Granicznej. Dowiedzieliśmy się od niej, co należy do zadań tej służby, jak bezpiecznie podjąć pracę za granicą, jak upewnić się o wiarygodności danej oferty firmy zagranicznej.

Wykład uważam za udany. Podczas prelekcji obydwu mówców zaczerpnęliśmy zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Z wielką niecierpliwością czekamy na kolejny wykład.

Michał Korczyk, klasa III hg


26 stycznia w naszej szkole odbył się już trzeci w tym roku szkolnym wykład mistrzowski. Tym razem zaproszeni goście i uczniowie wysłuchali barwnej gawędy profesora Franciszka Ziejki, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wykładał także na uniwersytetach we Francji oraz Portugalii. Szczególnie bliska jego sercu jest tematyka chłopska, bowiem pochodzi – co często podkreśla z dumą – z Radłowa, małopolskiej wsi. Wykład „Złota legenda chłopów polskich" dotyczył dziedzictwa wsi chłopskiej w kulturze polskiej XIX i XX wieku.

Więcej…