Sto dziesięć lat temu, 28 listopada 1907 roku, zmarł w Krakowie malarz i artysta teatru Stanisław Wyspiański. Ten wybitny twórca modernizmu wypowiedział się w różnych sztukach i formach artystycznych. Mówił o Polsce i Polakach rzeczy trudne, choćby w „Weselu” czy „Wyzwoleniu”, ale poruszał problemy najbardziej istotne – pytał w swoich dramatach, czy jesteśmy gotowi do walki o wolność i potrafimy działać razem. Był wielkim patriotą.

Przypomnijmy, że w związku z rocznicą śmierci Wyspiańskiego uczniowie klas humanistycznych IIIhg i Ih 10 listopada odbyli wycieczkę do Krakowa, podczas której poznali historię naszego patrona i jego związek z tym miastem. Młodzi humaniści mieli okazję zobaczyć na żywo jego dzieła takie jak witraż ,,Bóg Ojciec" czy kamienicę, w której Wyspiański napisał ,,Wesele".

Przemysław Czerski, Wacław Front

W minionym tygodniu w kęckiej księgarni TuCzyTam odbył się wieczór autorski Piotra Bąka, absolwenta naszego gimnazjum i liceum. Piotr promował swoją debiutancką książkę „Arkadiusz Gołaś. Przerwana podróż”.

Więcej…

23 listopada klasy IH i IM pod opieką prof. Cpak i prof. Kotlarczyka uczestniczyły w wykładzie w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej.

Wykład obejmował zagadnienia dotyczące wpływu telefonu komórkowego na człowieka. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielili się: wykładowca i terapeuta, filozof oraz policjant z Komendy Miejskiej Policji i Bielsku-Białej.

Więcej…

23 listopada udaliśmy się 6-osobową grupą pod opieką pani prof. Bernardy Wadowskiej do ośrodka Galen-Ortopedia. Na początku uczestniczyliśmy w krótkim wykładzie, w którym zostały nam przybliżone metody rehabilitacji oraz leczenia ortopedycznego. Następnie dowiedzieliśmy się, w jaki sposób za pomocą drukarki 3D można stworzyć implanty, a także modele struktur anatomicznych wykorzystywanych m.in. do ustalenia odpowiednich metod leczenia dla konkretnego pacjenta. Mieliśmy także okazję ćwiczyć na urządzeniach przeznaczonych do rehabilitacji. Jednym z nich była bieżnia antygrawitacyjna, na której pacjent podczas ćwiczeń nie obciąża swoich stawów. Przeprowadziliśmy również krótki zabieg falą uderzeniową, jakiemu poddawani są pacjenci po urazach układu ruchu. Podsumowaniem była krótka krzyżówka sprawdzająca naszą wiedzę.
Edyta Zontek, klasa II p
21 listopada 2017 r. "Wyspiana" odwiedził profesor Andrzej Nowakowski, który jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktorem habilitowanym nauk prawniczych oraz nauk o kulturze, a dodatkowo autorem około 260 publikacji. Wygłoszony wykład dotyczył historii Towarzystwa "Sokół" na ziemiach polskich, głównie podczas zaborów, gdy rozwijało się ono najprężniej na obszarach Galicji.

Więcej…