Dnia 5 grudnia 2012 roku wolontariusze z naszego gimnazjum udali się do kęckiej placówki  opiekuńczo-wychowawczej , by złożyć życzenia świąteczne mieszkańcom ośrodka i obdarować ich wspaniałymi prezentami. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była pani Aneta Drabczyk.

Więcej…

Etap szkolny konkursów przedmiotowych w gimnazjum za nami

Od wielu lat gimnazjaliści z terenu województwa małopolskiego rywalizują ze sobą w licznych konkursach przedmiotowych organizowanych pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Laureaci tych zmagań są zwolnieni z części egzaminów gimnazjalnych oraz uzyskują prawo nauki w dowolnym liceum na terenie całego kraju.

Więcej…

W  piątek 21 września wyruszyliśmy na wymianę polsko- niemiecką. Naszym celem było miasteczko Landstuhl. Dotarliśmy tam w godzinach wieczornych. Nasi koledzy już na nas czekali.

Więcej…

We wtorek 2 października odbyły się w naszej szkole warsztaty z języka niemieckiego w ramach projektu Deutsch-Wagen-Tour pod patronatem Instytutu Goethego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Były one skierowane do uczniów klas II i III gimnazjum oraz I liceum.

Więcej…

W zakładce "Oficjalne dokumenty" znajduje się informacja na temat procedury usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania ucznia z zajęć wraz z formularzem zwolnień.