We wtorek 2 października odbyły się w naszej szkole warsztaty z języka niemieckiego w ramach projektu Deutsch-Wagen-Tour pod patronatem Instytutu Goethego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Były one skierowane do uczniów klas II i III gimnazjum oraz I liceum.

Więcej…

W zakładce "Oficjalne dokumenty" znajduje się informacja na temat procedury usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania ucznia z zajęć wraz z formularzem zwolnień.
Informujemy, że w zakładce oficjalne dokumenty znajdują się wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów.

I my tam byliśmy!

W sobotę 14 września 2012r. nasi koledzy z gimnazjum i liceum wzięli udział
w Pożegnaniu Lata i Finale Kęckich Nocy Rockowych, imprezie zorganizowanej
przez Dom Kultury w Kętach. Tematem przewodnim wszystkich pokazów był motyw EKO, dlatego nawiązywały do niego wszystkie przygotowane pokazy, wykłady i wystawy.

Więcej…

15 września przy kęckim Domu Kultury odbyła się impreza zadedykowana „Pożegnaniu Lata”. Jedną z atrakcji był finał Kęckich Nocy Rockowych.

Więcej…