Ogłoszenia dyrekcji

Komunikat porządkowy w sprawie przeprowadzenia egzaminu maturalnego

Przypominamy, że zbiórka przed porannymi pisemnymi egzaminami maturalnymi jest wyznaczona na godz. 8.00,

a przed egzaminami pisemnymi popołudniowymi na godz. 13.00.

Więcej…

Dyrekcja PZ Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach informuje,

że w maju br. dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

 

Więcej…

Wywiadówka dla rodziców uczniów klas gimnazjum i liceum

10 kwietnia 2014 r. (czwartek)

o godz. 17.00   GIMNAZJUM

o godz. 18.00     LICEUM   

Przydział sal wg odrębnego harmonogramu:

Więcej…

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

  1. 1. Organizatorem konkursu jest:

Powiatowe Gimnazjum w Ketach.

Więcej…

dla rodziców uczniów klas gimnazjum i liceum 23 stycznia 2014 r. (czwartek)

o godz. 17.00   GIMNAZJUM

o godz. 18.00  LICEUM   

Przydział sal wg odrębnego harmonogramu.

Więcej…