Ogłoszenia dyrekcji

WYWIADÓWKA

DLA KLAS GIMNAZJUM I LICEUM ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

25  września   2014 r. ( czwartek  )

Gimnazjum               godz.              17.00

Liceum                       godz.              18.00

Spotkanie z Rodzicami uczniów klasy IIa odbędzie się 29 września 2014

( poniedziałek ) o godz. 17.00 w sali nr 11

Przydział sal:

Więcej…

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015-pobierz

KALENDARIUM ZAKOŃCZENIA I OKRESU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM-pobierz

KALENDARIUM ZAKOŃCZENIA II OKRESU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM-pobierz

KALENDARIUM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 DLA UCZNIÓW KLAS III LICEUM-pobierz

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH oraz DNI DO ODPRACOWANIA w roku szklonym 2014/2015-pobierz

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2014/1015-pobierz

Bez pracy nie ma kołaczy! To staropolskie porzekadło znajduje potwierdzenie w ogłoszonych wynikach egzaminów maturalnych absolwentów Wyspiana. Pracowali na nie wszyscy: uczniowie i nauczyciele. Mozolny trud został jednak nagrodzony. W tym roku szkoła znów odnotowała wysokie wyniki egzaminacyjne ze wszystkich przedmiotów maturalnych!

Więcej…

W środę Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014.

W tym roku uczniowie pisali go w dniach 23, 24 i 25 kwietnia. Po prawie dwumiesięcznym oczekiwaniu dowiedzieli się, jak zostały ocenione ich prace w każdej części: humanistycznej, matematyczno- przyrodniczej oraz z języków obcych. Zaprezentowane przez CKE wyniki pokazują, że wśród małopolskich gimnazjalistów do najlepszych należą uczniowie Powiatowego Gimnazjum w Kętach. Z każdego egzaminu osiągnęli oni średni wynik znacząco wyższy od  tego osiągniętego w województwie, powiecie czy gminie. I tak z języka polskiego średnia województwa małopolskiego wynosi 71%, powiatu oświęcimskiego 73%, gminy Kęty 73 %, zaś gimnazjaliści „Wyspiana”  zdobyli aż 84 % wszystkich punktów. Także osiągnięcia z historii i wiedzy o społeczeństwie są bardzo dobre, bowiem gimnazjaliści osiągnęli wynik 73%  przy 61% w województwie. Na uwagę zasługują także dane dotyczące matematyki, której ogólnopolskie wyniki nie sięgnęły nawet 50%. Na tym tle wynik 71% uczniów Wyspiana musi budzić respekt – jest to ponad 20% więcej niż w całej Polsce! Także z języka angielskiego i niemieckiego ta różnica sięga kilkudziesięciu procent, szczególnie na poziomie rozszerzonym (angielski 29 %, zaś niemiecki 46%).

Więcej…

Wręczenie świadectw maturalnych odbędzie się 27 czerwca 2014 r. (piątek) na sali gimnastycznej o godz. 12.00

 

Zapraszamy!