Ogłoszenia dyrekcji

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 życzymy

wszystkim Uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań,

wszystkim Rodzicom radości z obserwowania systematycznych postępów swoich dzieci i ich sukcesów w różnych konkursach i olimpiadach,

wszystkim Nauczycielom zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, znaczących osiągnięć w pracy zawodowej oraz sukcesów uczniów,

wszystkim Pracownikom administracji i obsługi, aby był to rok pełen sukcesów i satysfakcji osobistych, zawodowych i szkolnych.

Dyrekcja 

Lista podręczników dla uczniów klas II i III liceum i gimnazjum znajduje się w zakładce "Oficjalnie - Oficjalne dokumenty".
INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2012/2013

Więcej…

WYWIADÓWKA dla klas    GIMNAZJUM  I  LICEUM

Więcej…