Ogłoszenia dyrekcji

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

Dyrekcja szkoły zaprasza

uczniów klas I gimnazjum i liceum,

na spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Więcej…

W zakładce "Oficjalne dokumenty" znajduje się informacja na temat procedury usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania ucznia z zajęć wraz z formularzem zwolnień.
Informujemy, że w zakładce oficjalne dokumenty znajdują się wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów.

WYWIADÓWKA DLA KLAS  GIMNAZJUM  I  LICEUM ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

27 września  2012 r.( czwartek ) o godz. 18.00

Więcej…

Kalendarium roku szkolnego 2013/1014

Zebranie i konsultacje z rodzicami  pobierz

Kalendarz wydarzeń roku szkolnego 2013/2014 pobierz