Ogłoszenia dyrekcji

Informujemy, że w zakładce oficjalne dokumenty znajdują się wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych przedmiotów.

WYWIADÓWKA DLA KLAS  GIMNAZJUM  I  LICEUM ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

27 września  2012 r.( czwartek ) o godz. 18.00

Więcej…

Kalendarium roku szkolnego 2013/1014

Zebranie i konsultacje z rodzicami  pobierz

Kalendarz wydarzeń roku szkolnego 2013/2014 pobierz

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 życzymy

wszystkim Uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań,

wszystkim Rodzicom radości z obserwowania systematycznych postępów swoich dzieci i ich sukcesów w różnych konkursach i olimpiadach,

wszystkim Nauczycielom zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, znaczących osiągnięć w pracy zawodowej oraz sukcesów uczniów,

wszystkim Pracownikom administracji i obsługi, aby był to rok pełen sukcesów i satysfakcji osobistych, zawodowych i szkolnych.

Dyrekcja 

Lista podręczników dla uczniów klas II i III liceum i gimnazjum znajduje się w zakładce "Oficjalnie - Oficjalne dokumenty".