Patronat

25 lutego odbyły się kolejne warsztaty z dr. hab. Tomaszem Cieślakiem-Sokołowskim. Tym razem skupiliśmy się głównie na porównaniu poezji Czesława Miłosza i Juliana Przybosia, odwołując się do eseju Bieguny poezji autorstwa Jana Błońskiego. 

Więcej…

24 lutego klasy humanistyczne  naszego liceum uczestniczyły w wykładzie akademickim „Zasłony, kurtyny, maski – o jednym motywie teatralnym w dramatach Stanisława  Wyspiańskiego”,  który wygłosiła dr Dorota Jarząbek--Wasyl, adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ.

Więcej…

8 lutego z okazji obchodów Dnia Patrona naszej szkoły uczniowie klas lhg, llh, lllh, lla zostali zaproszeni na mistrzowski wykład dr K. Fiołka z Katedry Pozytywizmu i Młodej Polski Wydziału Polonistyki UJ pt."Wyspiański znany i nieznany". Na samym początku profesor serdecznie podziękował za zaproszenie go do szkoły mającej tak znakomitego patrona. Następnie przeszedł do charakterystyki epoki, w której tworzył Wyspiański, czyli Młodej Polski. Na prezentacji multimedialnej uczniowie mieli okazję zobaczyć autoportrety samego poety i wiele portretów dzieci tj. "Śpiący Staś", "Dziewczynka z wazonem z kwiatami", "Główka Helenki" i wielu innych. Szczególną uwagę profesor zwrócił na portrety dzieci. Nazwał Wyspiańskiego malarzem "psychologiem", który potrafił ukazać emocje i uczucia najmłodszych. Profesor wytłumaczył, że jest to związane z jego przeżyciami z dzieciństwa.
Wykładowca opowiadał także o wielu innych poetach i artystach tworzących swoje dzieła w epoce Młodej Polski.
Kolejna część wykładu to prezentacja obrazów naszego patrona ukazujących miejskie i wiejskie krajobrazy. Były to m.in. "Zakola Wisły", "Planty o świcie", "Widok z okna pracowni na Kopiec Kościuszki" i "Chochoły". Profesor określił je "Pejzażami duszy", co znaczy, że artysta tworzy swoje dzieło, aby ukazać swoje emocje. Dr Fiołek zdążył objaśnić jeszcze pojęcia naturalizmu i symbolizmu, wykorzystując przykłady z "Wesela" Wyspiańskiego. W tym momencie dzwonek zakończył wykład, a sam profesor stwierdził, że 45 minut to trochę za mało, ponieważ o Stanisławie Wyspiańskim można powiedzieć o wiele więcej...

 

W czwartek 15 października w naszej szkole rozpoczęła się druga już seria warsztatów związanych z patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego nad klasami humanistycznymi. W tym roku szkolnym zajęcia  prowadzić będzie dr hab. Tomasz Cieślak – Sokołowski  z Katedry Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ.

Więcej…