Patronat

„Zostawcie poetom chwilę radości,
Bo zginie wasz świat”

Czesław Miłosz

Uczniowie maturalnej klasy humanistycznej uczestniczyli w kolejnych dwóch spotkaniach z cyklu zajęć prowadzonych przez pana profesora Krzysztofa Zajasa, wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas spotkań, które odbywały się w listopadzie, poznawaliśmy twórczość Czesława Miłosza oraz Tadeusza Różewicza.

Więcej…

W dniach 29 i 30 października br. w naszej szkole odbyły się ciekawe zajęcia  dla klas humanistycznych.

Więcej…

29 października br. ( w najbliższą środę) odbędzie się w auli naszej szkoły  inauguracja wykładów mistrzowskich w ramach patronatu Wydziału Polonistyki UJ nad klasami humanistycznymi.

Więcej…

25 września odbyły się w naszej szkole pierwsze warsztaty w ramach współpracy naszego liceum  z Uniwersytetem  Jagiellońskim w Krakowie. Każda  z  klas  humanistycznych miała 2-godzinne zajęcia poświęcone literaturze  jako  formie narracji.  Prowadził  je  dr hab. Krzysztof  Zajas, adiunkt  habilitowany  na  Wydziale  Polonistyki  UJ,  zatrudniony na stanowisku  profesora  nadzwyczajnego,  kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polonistycznych, literaturoznawca, badacz pograniczy  kulturowych, autor wielu publikacji ( m.in. Miłosz i filozofia, Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Na pograniczach literatury ), prywatnie podróżnik i miłośnik prozy Andrzeja Stasiuka.

 

16 czerwca br. w Liceum Ogólnokształcącym im. S. Wyspiańskiego w Kętach doszło do spotkania przedstawicieli Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego: prodziekana do spraw studenckich dr. hab. Jarosława Fazana i prof. Krzysztofa Zajasa oraz dyrekcji szkoły i zespołu polonistów. Przedmiotem spotkania było omówienie szczegółów współpracy naukowej między uczelnią i liceum. Spotkanie zakończyło się  zawarciem umowy patronackiej Wydziału Polonistyki UJ nad wszystkimi klasami humanistycznymi Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Kętach. Umowa została podpisana na dwa lata z możliwością jej przedłużenia.

Więcej…