Patronat

We wtorek 25 kwietnia br. mieliśmy zaszczyt gościć w naszej szkole dr. hab. Jarosława Fazana – prodziekana ds. studenckich Wydziału Polonistyki UJ, historyka i krytyka literatury, autora wielu książek ( m.in. Od metafory do urojena. Próba patografii Tadeusza Peipera, „ Ale Ja nie Bóg”: Kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego).


Więcej…