Patronat

Idea sztuki Stanisława Wyspiańskiego: między teatrem, obrazem i tekstem.

4 lutego br. ( w najbliższą środę) odbędzie się w auli naszej szkoły kolejny  wykład  mistrzowski w ramach patronatu Wydziału Polonistyki UJ nad klasami humanistycznymi.

Wykład wygłosi  dr hab. Katarzyna Fazan, adiunkt w Katedrze Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wydziału Reżyserii Dramatu w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie, teatrolog i literaturoznawca, stały współpracownik  „Didaskaliów".

Więcej…

„Zostawcie poetom chwilę radości,
Bo zginie wasz świat”

Czesław Miłosz

Uczniowie maturalnej klasy humanistycznej uczestniczyli w kolejnych dwóch spotkaniach z cyklu zajęć prowadzonych przez pana profesora Krzysztofa Zajasa, wykładowcę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas spotkań, które odbywały się w listopadzie, poznawaliśmy twórczość Czesława Miłosza oraz Tadeusza Różewicza.

Więcej…

W dniach 29 i 30 października br. w naszej szkole odbyły się ciekawe zajęcia  dla klas humanistycznych.

Więcej…

29 października br. ( w najbliższą środę) odbędzie się w auli naszej szkoły  inauguracja wykładów mistrzowskich w ramach patronatu Wydziału Polonistyki UJ nad klasami humanistycznymi.

Więcej…

25 września odbyły się w naszej szkole pierwsze warsztaty w ramach współpracy naszego liceum  z Uniwersytetem  Jagiellońskim w Krakowie. Każda  z  klas  humanistycznych miała 2-godzinne zajęcia poświęcone literaturze  jako  formie narracji.  Prowadził  je  dr hab. Krzysztof  Zajas, adiunkt  habilitowany  na  Wydziale  Polonistyki  UJ,  zatrudniony na stanowisku  profesora  nadzwyczajnego,  kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polonistycznych, literaturoznawca, badacz pograniczy  kulturowych, autor wielu publikacji ( m.in. Miłosz i filozofia, Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Na pograniczach literatury ), prywatnie podróżnik i miłośnik prozy Andrzeja Stasiuka.