Patronat

 

W dniu 16 maja 2016 roku klasy II h oraz I hg z naszego liceum wybrały się na Uniwersytet Jagielloński. Tym razem mieliśmy w planach wykłady o naszym ojczystym języku polskim.

Więcej…

W dniach 31 marca  i 14 kwietnia br. odbyły się kolejne  warsztaty dla humanistów w ramach współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem Jagiellońskim. Ponownie poprowadził je dr Tomasz Cieślak-Sokołowski. Celem zajęć było podsumowanie dotychczasowych spotkań, a także przybliżenie nam historii polskich twórców literatury na przestrzeni lat.

Więcej…

 

Kolejne warsztaty dla humanistów w ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim odbyły się 31 marca br.

Więcej…

25 lutego odbyły się kolejne warsztaty z dr. hab. Tomaszem Cieślakiem-Sokołowskim. Tym razem skupiliśmy się głównie na porównaniu poezji Czesława Miłosza i Juliana Przybosia, odwołując się do eseju Bieguny poezji autorstwa Jana Błońskiego. 

Więcej…

24 lutego klasy humanistyczne  naszego liceum uczestniczyły w wykładzie akademickim „Zasłony, kurtyny, maski – o jednym motywie teatralnym w dramatach Stanisława  Wyspiańskiego”,  który wygłosiła dr Dorota Jarząbek--Wasyl, adiunkt w Katedrze Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki UJ.

Więcej…