Samorząd Uczniowski

Na podstawie dokumentów złożonych do szkolnej komisji wyborczej ustala się następującą listę kandydatów w porządku alfabetycznym:

Gimnazjum:

Jan Goc IIIa

Kacper Krystian IIIa

Kinga Wójcik IIIb program

Liceum:

Monika Blarowska Im program

Justyna Harat IIm program

Eryk Kubiński Ip program

Piotr Miłkowski  Ihg program

Więcej…

W piątek 30 października br. odbędą się wybory do SU.

Kandydaci będą mogli prowadzić kampanię wyborczą od 23 do 29 października. Debata wyborcza w Sali gimnastycznej planowana jest na środę 28 października.

Dokumenty zgłoszeniowe dla kandydatów dostępne są u profesora Wacława Fronta.

15 września, jak co roku, pierwszoklasiści naszego liceum pod opieką swoich wychowawców, pani dyrektor Bożeny Nycz oraz nauczycieli wychowania fizycznego wyruszyli na wyjazd integracyjny na pobliską Magurkę Wilkowicką. Organizatorem ich wycieczki był Samorząd Uczniowski z opiekunem p. Wacławem Frontem.

Więcej…

Nauczyciel to osoba, która pokazuje młodym ludziom świat, uczy ich nie tylko wiedzy książkowej, ale i szacunku do drugiego człowieka. Wskazuje właściwe rozwiązania, pomaga odkrywać talenty. Jak co roku, z okazji pierwszego dnia wiosny, uczniowie postanowili uhonorować swoich profesorów, wręczając im nagrody za całoroczną pracę - „Staśki”.

Więcej…