Zarząd Stowarzyszenia i Upowszechniania Wiedzy

im. Stanisława  Wyspiańskiego w Kętach

informuje, że  w dniu   03 kwietnia ( środa) br. o godz. 17.30 w Auli szkolnej odbędzie się zebranie  Zarządu  SUW09 kwietnia (wtorek) br. o godz.   17.30 w Auli szkolnej odbędzie się zebranie trójek klasowych

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w zebraniach

Szanowni Państwo!

 

Rozpoczął się już okres wypełniania zeznań rocznych za 2016r. Serdecznie prosimy i zachęcamy: podarujcie 1% swojego podatku dla naszej szkoły! Każda kwota jest ważna i zostanie dobrze zagospodarowana. W poprzednim roku dzięki waszej hojności otrzymaliśmy kwotę: 7809,80 zł.

W ten sposób w listopadzie 2016 zakupiona została do szkoły tablica multimedialna.

 

RAZEM TWORZYMY PRZYJAZNĄ SZKOŁĘ

Rada Rodziców

 

Jak to zrobić?

Na ostatniej stronie zeznania podatkowego znajduje się:

Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

l w odpowiedniej rubryce należy wpisać numer KRS 0000052078

l w następnej rubryce należy wpisać wnioskowaną kwotę 1% podatku

l w następnej rubryce należy wpisać cel szczegółowy: „DLA WYSPIANA W KĘTACH”

oraz zaznaczyć krzyżykiem informację: wyrażam zgodę
(tylko w takim przypadku podatek zostanie przekazany dla naszej szkoły)

Na przykład, jeśli wypełniasz zeznanie PIT 37

Na stronie 3 zeznania podatkowego znajduje się:

Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

 

l w rubryce nr 137 należy wpisać numer KRS 0000052078

l w rubryce nr 138 należy wpisać wnioskowaną kwotę 1% podatku

w rubryce nr 139 należy wpisać cel szczegółowy: „DLA WYSPIANA  W KĘTACH”
oraz  w poz.
nr 140 zaznaczyć krzyżykiem informację: wyrażam zgodę
(tylko w takim przypadku podatek zostanie przekazany dla naszej szkoły)