Wydarzenia liceum

Warsztaty terapeutyczne

 

Aby ułatwić nam radzenie sobie z problemami, w dniu 15 i 16 września 2011 r odbyły się w naszym liceum trzygodzinne warsztaty terapeutyczne, dotyczące problemów dorastania. Prowadzili je trenerzy z Centrum Edukacji i Profilaktyki Epsilon
z Bielska-Białej.
W zajęciach wzięli udział uczniowie klas I g i I p liceum, a także gimnazjaliści z klas I a i  I b.

 

Więcej…

Dnia 27.11.2010, z inicjatywy Starostwa Powiatowego oraz Oddziału PTTK z Oświęcimia, miał miejsce Pierwszy Niepodległościowy Zlot Młodzieży z okazji 92 rocznicy odzyskania suwerenności. W rajdzie wzięły udział osoby z wielu szkół, w tym również z naszego liceum.

Więcej…

„Wyspian” w redakcji „Kroniki Beskidzkiej”

15 kwietnia grupa osiemnastu uczniów naszej szkoły: A. Żmudka, K. Kurek, W. Prochownik, A. Kuczmierczyk, M. Stawowczyk, M. Sztafińska z 2a, S. Harężlak, J. Wieczorek, J. Smyrak z 1p, A. Kojder, B. Gugulski z 2m, K. Matuszczak z 2p oraz G. Korczewska, K. Prochownik, M. Mazgaj, I. Gurdek, A. Smoła i R. Chrapkiewicz z 2h pod opieką prof. W. Fronta uczestniczyła w warsztatach dziennikarskich w redakcji „Kroniki Beskidzkiej” w  Bielsku-Białej.

Rozmawialiśmy  m.in. z prezesem Wydawnictwa „Prasa Beskidzka” - Piotrem Wysockim oraz szefem Działu Sportu Mirosławem Galczakiem, którzy w interesujący sposób opowiedzieli nam o swojej pracy. Każdy z nas miał okazję dowiedzieć się, na czym polegają zadania na poszczególnych stanowiskach redakcyjnych oraz mogliśmy zapoznać się z dziennikarstwem od strony praktycznej. Uzyskaliśmy także informacje dotyczące zasad i kryteriów zamieszczania artykułów, zatrudnienia osób w redakcji czy praktyk.

Spotkanie dało nam szansę poszerzenia wiadomości związanych z pracą dziennikarza oraz pomogło w sprecyzowaniu ewentualnych planów na przyszłość.


(oprac. A. Smoła)

Więcej…