24 listopada (czwartek) odbędzie się w szkole Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Projekt ten ma pomóc skutecznie podpowiadać, jak bezpiecznie korzystać z zasobów cyberprzestrzeni. W ramach akcji odbędą się warsztaty z edukatorem P. Ewą Szymlak, która na lekcji 5 przeprowadzi je z uczniami klasy I hg, na lekcji 6 z klasą I p, zaś na 7 – z uczniami I m. W programie przewidziano także spotkanie z nauczycielami. Również na zebraniach z rodzicami zaprezentowany zostanie film, który można również obejrzeć na stronie www.cyfrowobezpieczni.pl/filmoteka/spotkanie