„ODKRYWAMY NASZE TALENTY LITERACKIE ‘’

Konkurs polega na napisaniu opowiadania lub do 3 wierszy, lub innej formy literackiej

na dowolny temat.

Konkurs trwa od 2.XII.2016 r. do  15.XII.2016 r.


 

Prace prosimy składać do biblioteki szkolnej  lub do akwarium do dnia 15.XII.2016r.

Podsumowanie i rozdanie nagród nastąpi styczeń 2017r.

Szczegółowy  regulamin znajduje się w bibliotece i na stronie internetowej szkoły.

 

 

Zapraszamy do udziału!

Regulamin:

Regulamin konkursu

1.Cele konkursu:

 

- zachęcanie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności,

- popularyzowanie twórczości literackiej dzieci i młodzieży,

-rozwijanie wrażliwości na słowo pisane i wyobraźni,

-odkrywanie talentów literackich wśród uczniów

 

2. Adresaci konkursu: - uczniowie gimnazjum i liceum

 

3. Zasady uczestnictwa:

 

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie   tekstu ( w wersji ręcznej czytelnej albo komputerowej)

DO WYBORU:

1.opowiadania o dowolnej tematyce

2.wierszy  (w ilości od 1 do 3)

3. innej formy literackiej

- jeden autor może złożyć tylko jeden utwór prozatorski

- prace skopiowane z Internetu lub z innych źródeł nie będą oceniane

 

4.Termin składania prac :

 

- prace należy składać do dnia 15 grudnia  2016 r. do biblioteki szkolnej lub do akwarium.

 

5. Kryteria oceniania :

 

- twórczy charakter utworu, - poprawność stylistyczna i językowa,

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez dyrektora  PZ nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach.

Organizator nie zwraca prac złożonych do konkursu i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych np. w celu umieszczenia na stronie internetowej szkoły.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dodatkową ocenę z j. polskiego( celującą) w kategorii aktywność, a pozostałe osoby dyplomy uczestnictwa. Wyniki będą ogłoszone 20 grudnia

W bibliotece szkolnej.