Dnia 29 listopada br. o godzinie 17:00 miało miejsce odsłonięcie kolejnej płyty w Alei Pisarzy w Oświęcimiu. Na uroczystości byli obecni uczniowie z grypy humanistycznej klasy II „hg” i trzy uczennice z klasy II „a” gimnazjum pod opieką p. prof. Jolanty Szlachetko.
Czym jest Aleja Pisarzy? Ideą nawiązuje do powstających na całym świecie Alei Gwiazd. Aleja mieści się przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu. 29 listopada Wiesław Myśliwski dołączył do grona pisarzy już wyróżnionych i odsłonił pamiątkową brązową płytę, na której widnieje cytat z jego prozy: „Ceną słów jest nasz los”.
Uroczystość zaczęła się od przemówienia prof. Krzysztofa Zajasa, który zasiada w kapitule przyznającej zaszczytny tytuł żyjącym wybitnym mistrzom pióra. Warto dodać, że to właśnie Profesor (opiekun patronatu naukowego UJ nad klasami humanistycznymi naszego liceum) zaprosił uczniów naszej szkoły na tę wyjątkową uroczystość. Przemawiali także: dyrektor biblioteki, prezydent Miasta Oświęcim J. Chwierut i sam Myśliwski( chyba nieco speszony charakterem uroczystości).
Po przemówieniu wszyscy udali się do środka biblioteki, gdzie odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem. Pan Myśliwski odpowiadał na pytania zadawane mu przez publiczność i panią prowadzącą. Pytania ze strony prowadzącej dotyczyły głównie procesu pisania książek i nurtu chłopskiego w literaturze polskiej. Trzeba przyznać, że  wywiązała się ciekawa rozmowa na temat nurtu chłopskiego i polskiej tradycyjnej wsi. Pytania od publiczności dotyczyły przeważnie nowej książki Myśliwskiego, lecz sam Myśliwski milczał na ten temat. Po   krótkiej  przerwie nastąpiło rozdanie autografów i zakończenie uroczystości.
Spotkanie było bardzo ciekawe, szczególnie moment, gdy wywiązała się rozmowa o nurcie chłopskim w literaturze i o tradycyjnej polskiej wsi. Najciekawszą rzeczą, jakiej dowiedzieliśmy się o samym Myśliwskim, było stwierdzenie, że on nie planował żadnej książki, zaczynał pisać, gdy mu pomysł wpadał do głowy, a całą akcję i losy postaci kreował na bieżąco, czerpiąc inspiracje z samego życia. Autor Nagiego sadu, Traktatu o łuskaniu fasoli przyznał, że najważniejsze jego twórczości jest słowo mówione, nigdy pisane.

 

Przemysław Czerski, IIhg