Uczniowie klas II gimnazjum współzawodniczyli ze sobą od 1.01.2018 r. do 31.03.2018 r. w trójetapowym konkursie czytelniczym. Uczestnicy mieli za zadanie wykazać się ogólną wiedzą z literatury, kojarzyć poszczególne postacie, utwory, znać ich treść i bohaterów, umieć właściwie przyporządkować epoki literackie oraz tworzących w nich pisarzy. Ważną rolę odgrywała też umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Uczniowie poradzili sobie z tym bardzo dobrze. Poziom prac był wysoki i wyrównany, ale trzeba było wyłonić zwycięzców.

W gronie laureatów znaleźli się :

  1. Martyna Oczko z kl. 2A

  2. Julia Sendecka z kl. 2B

  3. Robert Laszczak z kl. 2B

  4. Jacek Laszczak z kl. 2B

Nagrodzonym osobom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział. Zachęcamy jednocześnie do dalszej, twórczej aktywności.