ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYM SUW.
Zarząd Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy im. Stanisława Wyspiańskiego  informuje, że 20.09.2018 r. o godz. 19:00 w auli PZ im. St. Wyspiańskiego w Kętach, odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawczo -wyborcze, na które zapraszamy wszystkich członków SUW, jak również nowo wybrane trójki klasowe.
Liczymy na wysoką frekwencję.
Nasze liceum, jak co roku, włącza się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Tak było i w tym roku. W piątek 7 września uczniowie klas II h, I h, Ig pod opieką profesorów: Sylwii Kusak, Joanny Podwiki i Jolanty Szlachetko wzięli udział w tej wyjątkowej akcji organizowanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną im. A. Grabowskiego w Kętach, a odbywającej się w sali widowiskowej Domu Kultury.

O godzinie 9.00 p. Agata Szyszka-Mądro, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, przywitała przybyłych gości,  odczytała list od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, p. Andrzeja Dudy i zaprosiła zebranych do wspólnego czytania wybranych (oczywiście!) fragmentów międzywojennej powieści politycznej Stefana Żeromskiego – Przedwiośnie. Następnie włodarze miasta, przedstawiciele różnych instytucji oraz uczniowie kęckich szkół przenieśli nas    w świat przedstawiony na kartach powieści. Byliśmy więc w Siedlcach, w Baku, Warszawie, Nawłoci i w Chłodku.

Nam, uczniom klasy II h, Magdalenie Matejko, Wiktorii Koniuszewskiej, Orianie Piątek, Marcie Rusek, Katarzynie Bieniek, Jackowi Honkiszowi i mnie, przypadło w tym przedsięwzięciu ważne zadanie, przygotowane pod okiem polonisty – p. prof. Jolanty Szlachetko. Czytaliśmy fragment części pierwszej – zatytułowanej Szklane domy. Przypomnieliśmy słuchaczom wyjątkową rozmowę Seweryna Baryki z Cezarym, podczas której ojciec roztacza przed synem nieznającym Polski romantyczno-nostalgiczną wizję „szklanych domów”. W rolę Cezarego wcielił się Jacek Honkisz, a my przeczytałyśmy partie Seweryna, ponieważ jego opowieść była wyrazem pragnień i marzeń wielu pokoleń Polek i Polaków w okresie wyczekiwania na niepodległość.

Całe przedsięwzięcie było więc okazją, aby nie tylko przypomnieć sobie treść Przedwiośnia, usłyszeć brzmienie mowy polskiej lat 20. minionego stulecia, lecz także zastanowić się w szczególnym roku – 100-lecia odzyskania niepodległości – nad losami Polaków. Dlaczego nie potrafili właściwie „zagospodarować” swojej wolności? Dlaczego w odrodzonej Rzeczypospolitej tak szybko rozwiewały się marzenia o wolnym, sprawiedliwym, szczęśliwym państwie?

Julia Zięciak, II h


Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w otwartej lekcji koszykówki organizowanej przez Powiat Oświęcimski. Zajęcia były prowadzone przez zawodników i trenerów mistrzów Polski, drużyny Anwil Włocławek.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów gimnazjum i liceum odbędzie się 3 września 2018 r. o godzinie 9.00.

.