18 stycznia uczniowie klas humanistycznych naszego liceum już po raz kolejny mieli okazję wziąć udział w wykładzie zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Tym razem temat przewodni prelekcji brzmiał: ,,Odpowiedzialność młodego człowieka za czyny zabronione”.
Pierwszą część wykładu poprowadził mgr Andrzej Kegel, który od 2015r. pełni funkcję dyrektora jednego z najnowocześniejszych zakładów resocjalizacyjnych dla młodzieży w Pszczynie. Do takiego ośrodka trafiają osoby między 13 a 21 rokiem życia, które popełniły przestępstwo kwalifikowane.

Dowiedzieliśmy się, jak odróżniać małoletniego od młodocianego czy pełnoletniego oraz w jakim stopniu każdy z nich odpowiedzialny jest przed prawem. Osobą niepełnoletnią człowiek jest do 13 roku życia, a wszelką odpowiedzialność ponoszą jego opiekunowie prawni. Od 13 roku życia człowiek ponosi już odpowiedzialność za swoje czyny.

Co ciekawe, człowiek może zostać skazany na karę więzienia już od 15 roku życia za najpoważniejsze przestępstwa, jednak nie może on dostać najwyższego wyroku, czyli dożywocia. Dowiedzieliśmy się także, jakie są najczęstsze przestępstwa popełniane przez młodych oraz jakie kary grożą za ich popełnienie. Drugą część wykładu poprowadziła pani kpt. Irena Ruchała, pracownik Straży Granicznej. Dowiedzieliśmy się od niej, co należy do zadań tej służby, jak bezpiecznie podjąć pracę za granicą, jak upewnić się o wiarygodności danej oferty firmy zagranicznej.

Wykład uważam za udany. Podczas prelekcji obydwu mówców zaczerpnęliśmy zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Z wielką niecierpliwością czekamy na kolejny wykład.

Michał Korczyk, klasa III hg


26 stycznia w naszej szkole odbył się już trzeci w tym roku szkolnym wykład mistrzowski. Tym razem zaproszeni goście i uczniowie wysłuchali barwnej gawędy profesora Franciszka Ziejki, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wykładał także na uniwersytetach we Francji oraz Portugalii. Szczególnie bliska jego sercu jest tematyka chłopska, bowiem pochodzi – co często podkreśla z dumą – z Radłowa, małopolskiej wsi. Wykład „Złota legenda chłopów polskich" dotyczył dziedzictwa wsi chłopskiej w kulturze polskiej XIX i XX wieku.

Więcej…

W czwartek 25 stycznia uczniowie klasy 1g i 1m udali się do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na spektakl „Makbet”. Była to reżyserska interpretacja szekspirowskiego dramatu zrealizowana według pomysłu Grzegorza Suskiego.

Więcej…

 

17 stycznia 2018r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „KinoSzkoła”. Tym razem mieliśmy możliwość poznać twórczość Juliusza Machulskiego, znakomitego polskiego reżysera, scenarzysty, producenta filmowego oraz założyciela Studia Filmowego „Zebra”. Dodatkową atrakcją dzisiejszego spotkania były ćwiczenia w grupach, dzięki którym choć na chwilę mogliśmy się poczuć jak scenarzyści. Pierwszym zadaniem było stworzenie koncepcji na jak najkrótszy, ale zarazem najciekawszy film o ewolucji człowieka. Każda grupa znalazła na to swój oryginalny pomysł. W kolejnym ćwiczeniu musieliśmy przedstawić kadr z filmu pokazujący dominację silnego, postawnego mężczyzny nad słabą kobietą. Tutaj również powstały ciekawe i twórcze idee. Bez wątpienia przy tej okazji daliśmy ponieść się wyobraźni i dobrze się bawiliśmy, tworząc nasze dzieła.

Więcej…

Tradycyjnie w połowie stycznia Portal Edukacyjny „Perspektywy” ogłosił Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2018. W ten sposób wśród wielu szkół średnich wyróżnione zostały te, których efekty pracy widoczne są dzięki bardzo dobrze zdanym maturom oraz sukcesom w olimpiadach przedmiotowych. Jubileuszowy (bo XX) ranking to dla „Wyspiana” kolejny powód do dumy, gdyż otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Srebrnej Szkoły 2018”. Potwierdziliśmy w ten sposób przynależność do najlepszych szkół w Polsce, bowiem również w latach poprzednich otrzymywaliśmy Znak Jakości Szkoły. Jak piszą na stronie Perspektyw, zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów oraz ich rodziców, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania. Wyspian” swoją wieloletnią obecnością w rankingu pokazuje, że proces nauczania przebiega u nas harmonijnie, zaś uczniowie mogą rozwijać uzdolnienia, pogłębiać zainteresowania i kreślić plany życiowe. A do tego właśnie powołana jest szkoła średnia.

Więcej…