Historia szkoły

KALENDARIUM HISTORII PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM KOEDUKACYJNEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KĘTACH

Więcej…

LISTA DYREKTORÓW

Więcej…

Lista nauczycieli

Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego,

Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego

a obecnie Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach

Pracujący w latach 1933-2013

Więcej…