29.04.2014 r. Powiatowe Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach zostało wyróżnione w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła.
W związku z tym, że nasze liceum w czterech podsumowaniach egzaminów uzyskała bardzo dobre wyniki i wysoką efektywność mierzoną w EWD (Edukacyjną Wartością Dodaną), miało możliwość wzięcia udziału w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła. Program ten skierowany jest dla najlepszych liceów w całej Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych oraz wysoką efektywność mierzoną w EWD. Udział w Programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom. Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w procesie weryfikacji uzyskało 155 punktów, co oznacza że zakwalifikowało się do Programu jako Szkoła 6-gwiazdkowa ( maksymalna możliwa liczba gwiazdek to 6 ).
Szkoła okazała się być liderem wśród liceów ogólnokształcących w całym powiecie. To wyróżnienie potwierdza wyjątkową pozycję "Wyspiana" wśród małopolskiech szkół średnich, jednocześnie zobowiązując do dalszej wytężonej pracy - zarówno nauczycieli, jak i uczniów.