W dniach 31 marca  i 14 kwietnia br. odbyły się kolejne  warsztaty dla humanistów w ramach współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem Jagiellońskim. Ponownie poprowadził je dr Tomasz Cieślak-Sokołowski. Celem zajęć było podsumowanie dotychczasowych spotkań, a także przybliżenie nam historii polskich twórców literatury na przestrzeni lat.

Na wstępie przyjrzeliśmy się sinusoidzie Juliana Krzyżanowskiego, czyli graficznemu porównaniu światopoglądu poszczególnych epok literackich.    Zauważyliśmy, że ponad linią znajdują się te okresy, które cechuje jasny  sposób mówienia, wynikający z wzorców klasycznych. Natomiast pod linią  - okresy romantyczne, metafizyczne i hermetyczne, także w języku.

Następnym punktem warsztatów było przybliżenie nam przez Profesora sylwetek czterech polskich pisarzy: T. Czyżewskiego,  J. Tuwima, J. Przybosia i Cz. Miłosza.  Nieco później przeszliśmy do przeanalizowania definicji przeżycia pokoleniowego. A mianowicie, doświadczenia, które zapisało się w historii i tym samym zmieniło postrzeganie świata przez współczesnych mu twórców. Dla pokolenia Kolumbów takim doświadczeniem była druga  wojna światowa. Pokolenia „Współczesności”   i Nowej Fali zmagały się z interwencją systemu PRL-u, a „bruLionu” z jego transformacją. Poeci Nowej Prywatności nie mieli swojego przeżycia pokoleniowego.

Podczas kwietniowych zajęć dyskutowaliśmy  o modelu formacji modernistycznej   i zagłębiliśmy się w lekturze wierszy Tadeusza Peipera i Krystyny Miłobędzkiej. Szczególną uwagę zwróciliśmy na to, iż drugi utwór się rozwija, bawi typografią      i kształtem, a także używa różnych czcionek. Nawiązaliśmy do dziecięcego języka   w Jowejku Świetlickiego. Autor umiejętnie zderzył ze sobą zdrobnienia i dorosłą rzeczywistość.

Na koniec usłyszeliśmy o mitycznej powieści Mesjasz - często nazywanej ideałem polskiej prozy XX wieku - a dokładniej o jej tajemniczym zaginięciu. Historia niewyjaśnionego zniknięcia książki, uważanej za najważniejszą w kraju, z pewnością zasiała w nas wszystkich ziarno ciekawości.

Dzięki warsztatom poszerzyliśmy swoją wiedzę, a także wzbogaciliśmy się o nowe doświadczenia czytelnicze. Myślę, że po wysłuchanych wykładach zmieniliśmy również swoje spojrzenie na otaczający nas świat. Z niecierpliwością wyczekujemy kolejnego spotkania, na którym po raz kolejny będziemy mogli wziąć udział w pasjonującej dyskusji dotyczącej literatury.

Dominika Kuś, I hg