We wtorek 14 lutego w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego odbył się kolejny mistrzowski wykład, który wygłosił dr hab. Kazimierz Sikora. Jest on adiunktem w Katedrze Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ, znawcą języka mediów oraz autorem prac naukowych z zakresu dialektologii, stylistyki i semantyki.

Tytuł wykładu, wygłoszonego w święto zakochanych, brzmiał: "Jak mówić o miłości?", co nas szczególnie zachęciło do jego wysłuchania. Wykładowca rozpoczął swój wywód od zacytowania pytania, które ktoś umieścił w internecie: "Jak powiedzieć dziewczynie, że ma piękne oczy?" Następnie prześledził kilka rad, których udzielili pytającemu internauci. Były one tak różnorodne, że zapewne nie rozwiały wątpliwości pytającego. W ten sposób wykładowca chciał pokazać nam, jak internauci okazują miłość.

Jest to zapewne łatwiejsze w wirtualnym świecie niż w rzeczywistym, bowiem spotkanie twarzą w twarz budzi dodatkowe emocje, często działające paraliżująco.

Następnie pan doktor objaśnił znaczenie słów: uczucie, emocje i afekt. Emocje doznawane przez człowieka mogą cechować się określonym nasileniem i znakiem. Znak uczuć pozwoli je nam kwalifikować  w dwie główne grupy: emocje negatywne oraz emocje pozytywne. Dlatego możemy wyodrębnić pięć komponentów złożonych procesów emocjonalnych takich jak: zmiany fizyczne, subiektywne doznania, aspekty poznawcze, ekspresja emocji, podejmowanie określonych działań.

Podczas wykładu mogliśmy ujrzeć rzeźby takie jak: "Eros i Psyche" i "Wenus i Adonis"  Antonio Canovy, "Pocałunek" Rodina. Profesor zacytował nam fragment „Hymnu o miłości” z „Listu św. Pawła do Koryntian” i przypomniał, że od dwóch tysięcy lat jego słowa są wciąż aktualne. Nic się nie zmieniło, mimo że tekst jest stary, wciąż porusza, ponieważ pokazuje prawdziwą miłość. Wykładowca wspomniał również o wierszu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Miłość".

Uświadomił nam też, że gdy wyznajemy drugiej osobie, że ją kochamy, to zobowiązujemy się do miłości i ta druga osoba może od nas oczekiwać stałości i wzajemności. Na koniec usłyszeliśmy "Piosenkę o córce" Tomasza Jachimka, w której jest mowa o uczuciu do córki.

Mimo że mówienie o uczuciach nie jest takie proste, a bywa nawet kłopotliwe, profesor mówił otwarcie i z zaangażowaniem. Moim zdaniem wykład był interesujący, zabawny, ciekawy. Wykładowca używał języka młodzieżowego, dzięki czemu dotarł
do słuchaczy i ich zainteresował.

Paulina Siatkowska, I HG