Na początku listopada w naszej szkole została ogłoszona coroczna ogólnopolska akcja charytatywna ,,Góra Grosza”. Wszystkie klasy otrzymały puste słoiki, do których uczniowie mogli wrzucać monety: od 1 grosza do 50 groszy. Po podsumowaniu akcji i przeliczeniu pieniędzy okazało się, że wspólnie zebraliśmy 487,97zł. Wśród gimnazjalistów najwyższą kwotę zebrała klasa 2a, a wśród licealistów 2pg. Niestety znalazły się też klasy, które nie wsparły akcji - liczymy na to, że w przyszłym roku nie pozostaną obojętne i wezmą czynny udział w akcji, a zebrana kwota będzie jeszcze wyższa.

Samorząd Uczniowski