NAZWA KONKURSU OPIEKUN ETAP REJONOWY ETAP WOJEWÓDZKI
JĘZYKA POLKIEGO H. Kajta J.Błasiak, P. Janosz, Aleksandra Wykręt - IIIb - finalistka
A. Wykręt
J. Szlachetko M. Jarosz, R. Kubiś, Martyna Jarosz, Radosław Kubiś
F. Migoda, A. Filip Migoda - IIIa - finaliści
A. Nowakowska
W. Front A. Kudłacik, J. Wieroński,
K. Zemczak
JĘZYKA ANGIELSKIEGO A. Rotunno J. Goc, Z. Nowak, Zuzanna Nowak IIIa - finalistka
A. Kowalska E. Rapacz
HISTORYCZNY B. Wadowska A. Kudłacik Anna Kudłacik - finalistka
CHEMICZNY E. Łanocha J. Goc, P. Jamróz Jan Goc - IIIa, Paweł Jamróz - IIIb
FIZYCZNY K. Leśniak J. Goc, P. Dąbrowski, Jan Goc - IIIa,
A.Knapik, A. Wykręt Aleksandra Wykręt - IIIb
finaliści
BIOLOGICZNY E. Korzeń M. Błasiak, K. Burzej,
J. Goc, P. Janosz
M. Hejnowicz R. Kubiś
GEOGRAFICZNY M. Krystian K. Chrząszcz,J. Goc, A. Wykręt Katarzyna Chrząszcz - IIIb
A. Kużma, M. Wójcik, finalistka
WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE A. Zielonka P. Janosz,R. Mleczko, Paulina Janosz, Roksana  Mleczko,
K. Chrząszcz Katarzyna  Chrząszcz - IIIb
finalistki
BIBLIJNY A. Dżoń J. Błasiak, K. Wójcik,
J. Drabiński, A. Kuźma,
A. Wykręt, M. Czarnik
OLIMPIADA MATEMATYCZNA E. Zakrzewska ---------------- Jan Goc IIIa