22 kwietnia w Powiatowym Zespole nr 3 w Oświęcimiu podsumowano jubileuszową edycję X Powiatowego Konkursu z Języka Polskiego "Granice mojego języka są granicami mojego świata". Patronat nad konkursem objęli: Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Oświęcimski, Katedra Literatury i Kultury Polskiej oraz Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Wydawnictwo STENTOR. Spośród 398 uczestników najlepszą znajomością języka ojczystego wykazali się: uczeń „Wyspiana” Piotr Błasiak oraz Zuzanna Matejko z PZ nr 1 w Oświęcimiu. Wśród laureatów konkursu znaleźli się także inni nasi reprezentanci: Aneta Sobieraj, Nikol Lipińska oraz Anna Konior, zaś wyróżnienie otrzymał Kuba Bobrowski.
Warto nadmienić, że Piotr Błasiak już po raz drugi zajął pierwsze miejsce w tym konkursie, gdyż również dwa lata temu okazał się najlepszy. Ciekawostką jest również fakt, że Piotr to uczeń klasy o profilu matematyczno – fizycznym, co nie przeszkadza, jak widać, rozwijać się także w naukach humanistycznych.