Osiągnięcia liceum

Przed wieloma maturzystami stres, jak zdać maturę, aby dostać się na wymarzone studia. Są jednak tacy, którzy indeks mają już w kieszeni. A to wszystko dzięki sukcesom w olimpiadach. Do grona takich szczęśliwców należy uczennica „Wyspiana” Małgorzata Sztafińska. W tym roku znalazła się wśród finalistów etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie oraz Olimpiady o Unii Europejskiej.

Więcej…

22 kwietnia w Powiatowym Zespole nr 3 w Oświęcimiu podsumowano jubileuszową edycję X Powiatowego Konkursu z Języka Polskiego "Granice mojego języka są granicami mojego świata". Patronat nad konkursem objęli: Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Oświęcimski, Katedra Literatury i Kultury Polskiej oraz Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Wydawnictwo STENTOR. Spośród 398 uczestników najlepszą znajomością języka ojczystego wykazali się: uczeń „Wyspiana” Piotr Błasiak oraz Zuzanna Matejko z PZ nr 1 w Oświęcimiu. Wśród laureatów konkursu znaleźli się także inni nasi reprezentanci: Aneta Sobieraj, Nikol Lipińska oraz Anna Konior, zaś wyróżnienie otrzymał Kuba Bobrowski.

Więcej…

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbył się w naszej szkole pierwszy etap konkursu "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych. Oprócz względnie łatwych pytań (np. o obowiązujący w Polsce powszechny wiek emerytalny czy wysokość zasiłków) były też takie, które wymagały głębszej wiedzy (np. o wysokość i terminy składek przedsiębiorców). Najlepiej z testem poradzili sobie: Sebastian Bryzek z klasy I hg, Małgorzata Janeczko z I m oraz Monika Blarowska z I m.
Gratulujemy zwycięzcom.

Magdalena Jarosz i Mariola Nowicka w gronie najlepszych maturzystek 2015 r.

Ogłoszenie wyników maturalnych zawsze wiąże się z podkreślaniem liczby osób, którym nie powiodło się, którzy nie zdali pierwszego ważnego dla nich egzaminu. Fundacja „Zawsze warto” postanowiła dostrzec i eksponować znakomite osiągnięcia uczniów na maturze. Projektowi „Matura na 100 Procent” przyświeca idea uhonorowania i nagrodzenia tych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy najlepiej w kraju zdali egzaminy maturalne.

Więcej…

W piątek 20 marca odbył się etap szkolny IX Powiatowego Konkursu z Języka Polskiego "Granice mojego języka są granicami mojego świata".Do rywalizacji stanęło 21 uczniów.Najlepiej z niełatwymi zadaniami poradzili sobie: Maria Pruszyńska (III h), Dominika Kasperek (I pg), Aneta Sobieraj (II m), Wojciech Kubicki (III h) i Karolina Tlałka (I pg).
Gratulacje dla zwycięzców!

Właśnie te pięć osób reprezentować będzie naszą szkołę na etapie powiatowym, który odbędzie się 14 kwietnia w Powiatowym Zespole nr 3 w Oświęcimiu. Mam nadzieję, że tam również wykażą się bardzo dużą wiedzą na temat ojczystego języka.
MC